Website thư viện văn mẫu, bình giảng phân tích văn học, soạn bài SGK, chia sẻ và lưu trữ những bài văn, tác phẩm hay của Việt Nam. ... 1/ Tác giả Tản Đà (1889 – 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu. Ông sinh ra bên núi Tản sông Đà, huyện Bất ... Soạn bài Việt Bắc Phần Tác phẩm của Tố Hữu. Tháng Tư 26, 2013.