Tìm kiếm: soan van viet bac

Thơ ca – Văn Học

Lòng mẹ tình cha – Bài số 2 Vì sao tóc mẹ bạc phơ Vì sao chân chậm mắt mờ tay run Mẹ sinh ra bốn người ... Soạn bài Việt Bắc Phần Tác phẩm của Tố Hữu.
Xem tiếp