Website thư viện văn mẫu, bình giảng phân tích văn học, soạn bài SGK, chia sẻ và lưu trữ những ... Những câu hát đó như nhắc nhở ... Ông sinh ra bên núi Tản sông Đà, huyện Bất Bạt, Sơn Tây ... Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông Nếu con sông Đà phải cảm ơn Nguyễn Tuân vì nhờ nhà văn mà nó mới được ghi tên trong.