Tìm kiếm: soạn văn bản cha con nghĩa nặng

Soạn bài Chiều tối của Hồ Chí Minh – Văn Học

18/04/2013 | Soạn bài SGK ... Dịch nghĩa : Chòm mây lẻ tẻ trôi lững lờ tận tầng không” ... Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong hai câu thơ đầu thể hiện bản lĩnh thép của người chiến sĩ, ... Soạn bài Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh.
Xem tiếp