Nghị luận Văn học ... Đây thôn Vĩ dạ của Hàn Mặc Tử 1. Cuộc hành hương về Vĩ Dạ a) Trong các nhà thơ mới, Hàn Mặc Tử ... ai-da-dat-ten-cho-dong-song ... Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương. Tháng Tư ... Cảm nhận về quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân. Tháng Tư ... Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại.