Tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường. 16/04/2013 | Văn Miêu tả ... Sáng sáng, khi ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng tre, con đường làng lại sáng bừng lên nhộn ... Mỗi buổi sáng đi trên con đường này, em lại được tận hưởng mùi hương ... Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt  ...