23 Tháng 4 2013 ... Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Hai câu thơ trên đã toát lên hết được vai trò to lớn của cha mẹ và tình yêu ... Hình ảnh người cha tựa núi Thái Sơn hùng vĩ ngất trời, hình ảnh của mẹ như nước ngoài ... chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.