Kết quả tìm kiếm cho: Soan bai thao tac lap luan phan tich

Phân tích lời tuyên bố khẳng định độc lập chủ quyền trong bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh

Việc giành độc lập: Làm sang tỏ quan hệ Pháp – Việt ; ràng buộc Đồng Minh vào việc công nhận độc lập chủ quyền của nước Việt Nam độc lập – Việc giữ độc lập ; sự quan tâm của cả dân tộc (…) - Trên cơ sở pháp lý vững chắc và cơ sở thực tế hiển nhiên, phần cuối cùng của bản Tuyên ngôn độc ... Tiếp tục đọc

Soạn bài Việt Bắc Phần Tác Giả của Tố Hữu

Câu 1: Nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu. - Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành (1920 – 2002). - Quê hương: Thừa Thiên Huế nơi có tinh thần văn học và đấu tranh cách mạng. - Những yếu tố góp phần tạo nên hồn thơ Tố Hữu. + Gia đình: có tinh thần nho học và yêu văn chương. + Tố Hữu được giác ngộ cách mạng từ rất ... Tiếp tục đọc

Soạn bài Việt Bắc Phần Tác phẩm của Tố Hữu

Câu 1: Hoàn cảnh sáng tác: Cuối năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân ta thắng lợi. Trung ương đảng và chính phủ với chiến khu Việt Bắc về thủ đô Hà Nội sau 9 năm kháng chiến gian khổ, trường kì. Tố Hữu đã viết bài thơ “Việt Bắc” để ghi lại tình cảm và mối quan hệ gắn bó khăng ... Tiếp tục đọc

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ

Soạn bài: Xin lập khoa luật Nguyễn Trường Tộ 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm tất cả kỉ cương uy quyền chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cương ngũ thường cho đến việc hành chính của 6 bộ đều đầy đủ. Nghĩa là luật chi phối mọi sinh họat gia đình, xã hội của con người. Ông đã giới thiệu ... Tiếp tục đọc

Soạn bài Về luân lí và xã hội ở nước ta Phan Châu Trinh

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta 1. Cấu trúc đoạn trích: 3 phần - Phần 1: Khẳng định nước ta không ai biết đến luân lí xã hội. - Phần 2: Sự thua kém về luân lí xã hội ở nước ta so với Phương Tây. - Phần 3: chủ trương truyền bá xã hội chủ nghĩa cho người việt nam * Chủ đề tư tưởng của ... Tiếp tục đọc

Phân tích giá trị bản tuyên ngôn độc lập

Về giá trị lịch sử, Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện quan trọng có tính chất đúc kết nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập tự do. Tuyên ngôn Độc lập cũng là kết quả của quá trình đấu tranh gần 1000 năm của dân tộc ta chống các loại kẻ thù trong và ngoài nước để có được ... Tiếp tục đọc

Soạn bài Tuyên ngôn độc lập Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh

Chương trình soạn văn 12 VanHocVn.Com I. Đôi nét về tiểu sử. Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 tại xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Thuở nhỏ, Người có tên là Nguyễn Sinh Cung; sau đổi tên là Nguyễn Tất Thành; lúc hoạt động cách mạng ở nước ngoài lấy tên là Nguyễn ... Tiếp tục đọc

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị cuả Người. Trong số những tác phẩm của Bác có những kiệt tác sánh ngang với các thiên cổ hùng văn của dân tộc thì Tuyên ngôn Độc lập là ... Tiếp tục đọc

Phân tích cơ sở pháp lí mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập

(1) Nêu nguyên tắc pháp lí của thế giới (Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791) (2) Ý nghĩa của cách lập luận (khéo léo, kiên quyết, có nét mới, hành động cách mạng táo bạo, tài tình) à Khẳng định quyền được hưởng độc lập của dân tộc Việt Nam. Tạo ... Tiếp tục đọc

Phân tích giá trị bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

- Về giá trị lịch sử, Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện quan trọng có tính chất đúc kết nguyện vọng sâu xa của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập tự do. Tuyên ngôn độc lập cũng là kết quả của cả một quá trình đấu tranh hơn 100 năm của dân tộc ta chống các loại kẻ thù trong và ngoài nước để có ... Tiếp tục đọc