16 Tháng 4 2013 ... Nguyễn Đình Chiểu yêu tổ quốc mình bằng tình yêu máu thịt, từ những ... nổ” nào đâu còn những hình ảnh “tráng sĩ dưới nguyệt mài gươm” hào hùng, ... Ngưoiừ anh hùng trong văn thơ của ông hành dodọng không chỉ vì hai ... Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh ... Phân tích bài thơ Hầu Trời của Tản Đà.