Bài thơ Vòi – Nguyễn Hồ

Bài thơ Vòi – Nguyễn Hồ

Bài thơ Vòi – Nguyễn Hồ

  “U ơi, con đã đói rồi,

U mua quá nhé, con tôi thích gì?

  Thưa U, con chẳng thích chi

Chỉ muốn mấy chiếc…bánh quy trên bàn.

  Rồi con sẽ rõ thật ngoan…”

Kinh dâng hương hồn thân mẫu

Với tất cả tấm lòng tuổi thơ và thân – mến cả con