Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

Câu 1: Quá trình văn học là loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển. Diễn biến của văn học như một hệ thống với sự hình thành, tồn tại phát triển qua các thời kì lịch sử.
– Gồm: Cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại và đương đại.

Câu 2:
– Văn học thời phục hưng ở Châu Âu phát triển. Đề cao con người, giải phóng cá tính, chống lại tư tưonửg khắc nghiệt của thời trung cổ.
– Phong trào lãng mạn và trào lưu hiện thực phê phán.
– Phát triển rực rỡ trong phát triển thơ mới và các tác giả tiêu biểu như: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận.

Câu 3:
– Phong cách văn học trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có chất khám phá và giọng điệu riêng biệt của tác giả.

Câu 4:
– Hệ thống phương thức tiêu biểu, các thủ pháp lưu lại đậm cá tính sáng tạo của tác giả. Từ việc sử dụng ngôn từ, tổ chức kết cấu, định vị, thể loại cho đến kể chuyện, miêu tả ngoại tình, nội tâm…
– Độc đáo một cách đa dạng, bền vững mà luôn đổi mới, nhưng phong cách còn phải là phẩm chất thẩm mĩ, nó phải đem lại cho người đọc một hứng thù dồi dào.