Thông tin về Lưu Trọng Lư

Thông tin về Lưu Trọng Lư

Tiểu sử

• Lưu Trọng Lư, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1912.
Quê ở Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

Lưu Trọng Lư là một trong những chủ tướng của phong trào Thơ mới trước 1945. Từ cách mạng 8- 1945 trở đi ông liên tục hoạt động văn hoá văn nghệ ở chiến khu và Hà Nội.
Ông từng là Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khoá 2.
Ông mất năm 199l tại Hà Nội.

Tác phẩm chọn lọc

– Người sơn nhân (truyện, 1933 );
– Chiếc cáng xanh (truyện, 1941);
– Khói lam chiều (truyện, 194 l),
– Tiếng thu (thơ, 1939);
– Tỏa sáng đôi bờ (thơ, 1959);
– Người con gái sông Gianh (thơ, 1966);
– Từ đất này (thơ, 197l);
– Mùa thu lớn (tuỳ bút, hồi ký, 1978);
– Nữ diễn viên miền Nam (kịch bản cải lương);
– Cây thanh trà (kịch bản cải lương);
– Xuân Vỹ Dạ (kịch nói);
– Anh Trỗi (kịch nói);
– Nửa dêm sực tỉnh (hồi ký, 1989 ). . .