Thông tin về Hoàng Trung Thông

Thông tin về Hoàng Trung Thông

Tiểu sử

– Nhà thơ Hoàng Trung Thông sinh ngày 5-5-1925 tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Thuở nhỏ học chữ Hán, sau đó học chữ quốc ngữ ở trường làng, trường huyện, trường tỉnh. Ông tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh. Cách mạng tháng Tám 1945 ông tham gia cướp chính quyền ở địa phương. Từ đó liên tục tham gia cách mạng lần lượt đảm nhiệm các chức trách và công việc: cán bộ văn nghệ khu ủy liên khu IV, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên tiểu ban Văn nghệ Trung ương, Thư ký tòa sọan Tạp chí Văn nghệ của Hội văn nghệ Việt Nam, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, Thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ, Vụ trưởng Vụ văn nghệ Ban tuyên huấn Trung ương, ủy viên thường vụ Hội Nhà văn khóa II, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, Viện trưởng Viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn học.
Ông mất ngày 4-1-1993 tại Hà Nội.
Tác phẩm chọn lọc

* Thơ:
– Quê hương chiến đấu (Văn nghệ, 1955)
– Đường chúng ta đi (Văn học, 1960)
– Những cánh buồm (Văn học, 1964)
– Đầu sóng (Văn học, 1968)
– Trong gió lửa (Văn học, 1971)
– Như đi trong mơ (Văn học, 1977)
– Hương mùa thơ (Vănhọc, 1984)
– Tiếng thơ không dứt (Tác phẩm mới, 1989)
– Mời trăng (Hội Nhà văn, 1992)

* Văn:
– Chặng đường mới của văn học chúng ta (Văn học, 1961)
– Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống (Văn học, 1979)
– Những ngày thu ở Liên Xô (Tác phẩm mới, 1983)

* Dịch:
– Nàng công chúa thiên nga (Kim Đồng, 1957)
– Vương Quý và Lý Hương Hương (Văn nghệ, 1953)
– Người đánh cá và con cá vàng (Kim Đồng, 1986)

Ngoài ra ông còn dịch nhiều thơ của các nhà thơ lớn thế giới như Đỗ Phủ, Lục Du, Puskin, Hainơ, Pêtôphi, Maiacốpxki, Mickiêvích, Mao Trạch Đông, Quách Mạt Nhược; và là chủ biên một số công trình khoa học như Thơ văn Lý Trần, Văn học Việt Nam trên chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược …