Soạn bài Bắt sấu rừng u minh hạ Sơn Nam

Soạn bài Bắt sấu rừng u minh hạ Sơn Nam

Soạn bài Bắt sấu rừng u minh hạ Sơn Nam

Câu 1: Qua tác phẩm, thiên nhiên và con người vùng U Minh Hạ hiện lên thật cụ thể và sinh động. Cả một vùng “rừng tràm xanh biếc” đầy cây hoang cỏ dại lau, sậy, dây cóc kèn… đặc biệt là ngọn rạch Cái Tàu có cái ao sấu, sấu nhiều như trái mù u chín rụng. Ở đây, những con người quen xông pha nơi “đầu sóng ngọn gió” nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” mưu trí, cần cù, gan góc, dũng cảm, can trường… vừa có sức sống mãnh liệt, vừa đầy ân nghĩa. Đó là những con người của vùng đất mới vượt lên gian khổ, hiểm nguy bằng sức mạnh và tài trí của chính mình: “người ta câu sấu bằng “lưỡi sắt, móc mồi bằng con vịt sống”, còn Năm Hiên bắt sấu bằng tay không…

Câu 2: Sơn Nam có cách kể chuyện mộc mạc, giản dị mà gọn gàng, sáng rõ, nét riêng độc đáo của cảnh vật, tính cách con người được vẽ phác bằng đôi nét đơn sơ mà thắm đượm. Ngôn ngữ của nhà văn đậm đà phong vị Nam Bộ.