Trình bày ngắn gọn quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Trình bày ngắn gọn quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Đề bài:

Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Bài làm:

Nam Cao (1917- 1951) là một tài năng lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông đã đi từ nhà văn hiện thực xuất sắc đến nhà văn cách mạng. Mặc dù Nam Cao khép lại đời ở tuổi ba mươi sáu nhưng ông đã kịp để lại cho nền văn học dân tộc một khối lượng tác phẩm lớn có giá trị, thể hiện rõ ràng quan điểm sáng tác của Nam Cao.

Trình bày ngắn gọn quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Trình bày ngắn gọn quan điểm nghệ thuật của Nam Cao

Là một nhà văn luôn trăn trở về cách sống, cách viết, Nam Cao đã có những quan điểm rõ ràng về sáng tạo nghệ thuật. Những quan điểm đó không được phát biểu trực tiếp dưới dạng nghị luận mà thông qua các nhân vật trong sáng tác của mình, đó là các sáng tác “Đời thừa”, “Trăng sáng”, “Sống mòn”. Từ ba tác phầm này, người đọc nhận ra quan điểm nghệ thuật của Nam Cao đó là ông phủ nhận nghệ thuật lãng mạn thoát li, đồng thời khẳng định nghệ thuật hiện thực gắn bó với đời sống. Thực chất Nam Cao phủ nhận”nghệ thuật vị nghệ thuật” để khẳng định “nghệ thuật vị nhân sinh”. Nhà văn thể hiện quan điểm này qua câu nói của nhân vật Điền trong “Trăng sáng”: ” Chao ôi! Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than.

Nếu như ở “Trăng sáng” Nam Cao khẳng định ‘nghệ thuật vị nhân sinh” gắn bó với hiện thực cuộc sống thì đọc truyện ngắn “Đời thừa” người đọc lại nhận ra một quan điểm khác của Nam Cao là: nghệ thuật phải thấm đượm lí tưởng nhân đạo, làm cho con người tốt đẹp hơn. Nhà văn thể hiện quan niệm này qua những câu nói của nhân vật Hộ:” Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên tất cả các bờ cõi và giới hạn…nó ca tụng lòng thương người, tình bác ái, sự công bình, nó làm cho người gần người hơn”. Có thể đây là quan điểm nghệ thuật của một nhà văn lớn, bởi Sê-khốp – nhà văn Nga đã từng khẳng định:” Văn học góp phần hòa giải giữa người với người”.

Cũng từ truyện ngắn “Đời thừa”, quanh nhân vật Hộ người đọc lại nhận ra một quan điểm nghệ thuật của Nam Cao đó là : Nam Cao yêu cầu nghệ thuật là sáng tạo: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có.” Mà sự sáng tạo trong văn chương là sự sáng tạo về nội dung và hình thức. Sáng tạo về nội dung, trước cách mạng, sáng tác của Nam Cao xoay quanh hai đề tài nông dân và trí thức và ông đã thể hiện những sáng tạo mới này ở Chí Phèo. Sáng tạo về hình thức trước hết Nam Cao chú ý sáng tạo về ngôn ngữ, đó là thứ ngôn ngữ đa thanh phức điệu, đọc truyện Chí Phèo, đặc biệt là ở đoạn đầu, người đọc khó phân biệt được đâu là ngôn ngữ nhà văn, đâu là ngôn ngữ nhân vật.Về xây dựng nhân vật, Nam Cao khắc họa tính cách qua diện mạo, cử chỉ (Hoàng trong truyện ngắn Đôi mắt). Về kết cấu, Nam Cao sáng tạo kết cấu theo diễn biến tâm lí của nhân vật (Đời thừa, Sống mòn), phá vỡ trình tự kết cấu theo thời gian (Chí phèo) tạo nên lối kết thúc không có hậu để tố cáo hiện thực và nói lên só phận bi thảm của con người. Nam Cao coi sự cẩu thả trong nghề viết là một sự đê tiện.
Nam Cao với những quan điểm sáng tác nghệ thuật đúng đắn, tiến bộ góp phần làm nên tên tuổi Nam Cao – nhà văn xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam.