Bài thơ Chèo đò con cò

Bài thơ Chèo đò con cò

Bài thơ Chèo đò con cò

Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đè cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi còn ghĩa thế nào
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
Nhớ khi cò bé cò non
Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi.