Bài thơ Khóc rượu

Bài thơ Khóc rượu

Bài thơ Khóc rượu

Rượu là vũ khí giết người
Khuyên anh bỏ rượu anh cười nhưng quên
Biết rằng anh vẫn yêu em
Nhưng rượu làm mất lòng tin em rồi ??
Khi anh yêu rượu hơn người
Dày vò em với những lời đắng cay
Có khi dùng cả chân tay…
Thay cho lời nói dãi bày cùng em
Cõi lòng đau mãi không quên
Để cho trong ấm ngoài êm gia đình
Anh chỉ vui thú một mình
Vì rượu mà để gia đình mất vui
Để con thiếu vắng tiếng cười
Để cho nội, ngoại ngậm ngùi bao phen
Để cho hàng xóm láng giềng
Ra vào hòa giải thật phiền lắm thôi
Than ôi !! cũng một kiếp người
Chỉ vì say rượu để rồi khổ tôi
Rượu ơi ! rượu hỡi, rượu hời
Hãy mau thức tỉnh cho người tôi yêu…