Lòng mẹ tình cha – Bài số 2

Lòng mẹ tình cha – Bài số 2

Lòng mẹ tình cha – Bài số 2

Vì sao tóc mẹ bạc phơ
Vì sao chân chậm mắt mờ tay run
Mẹ sinh ra bốn người con
Cho nên mẹ sớm héo hon gầy mòn
Bốn lần thai nghén xót xa
Bốn lần đau bụng sinh ra bốn người
Cuộc sống lặn lộn suốt đời
Chắt triu khó nhọc một thời gian truân
Trải bao sóng gió thác ghềnh
Nắng mưa cháy mặt bụi trần giám da
Cuộc đời gian khổ trải qua
Âm thầm mẹ chịu nói ra nặng lời
Mẹ mong con chóng nên người
Bõ công của mẹ một thời lầm than
Nhiều khi dất ruột xé gan
Chạy tiền chạy gạo cho con học hành
Đói no mẹ chịu cũng đành
Mong sao đủ sức để dành nuôi con
Mong con chóng lớn chóng khôn
Mẹ đi cuối núi đầu non
Thức khuya dạy sớm biết còn cạy ai
Nuôi con hi vọng tương lai
Lẽ đời phải trái hỏi ai lúc này
Bốn con sao nỡ đọa đày
Nào ai trả nghĩa công này mẹ cha
Nào ai tấm mánh đồng quà
Nào ai an ủi tuổi già tình thương
Mẹ còn một nắng hai sương
Chăm cay nghìn đắng một đường nuôi con
Công mẹ như núi như non
Đừng để đời mẹ héo hon tuổi già
Tình mẹ hiếu thảo hiền hòa
Tính tình chất phát thật là giản đơn
Mấy lời nhắc nhở vàng son
Giữ trọn chữ hiếu thì con ghi lòng.