LÒNG MẸ! TÌNH CHA!

LÒNG MẸ! TÌNH CHA!

LÒNG MẸ! TÌNH CHA!

Lên non mới thấy non cao
Nuôi con mới thấy công lao mẹ, thầy
Kể từ ngày ấy đến nay
Công cha – nghĩa mẹ cao dầy, con ơi!

Nay mẹ nghĩ lại quãng đời
Thân cò lặn lội để rồi vì con
Mong sao mau lớn, mau khôn
Để cha cùng mẹ khỏi buồn, khỏi lo…

Cha, mẹ qua tuổi học trò
Nay già vui thú thơ ca đỡ buồn
Giúp đỡ con, cháu sớm hôm
Việc nhà chăm chỉ tinh tươm hàng ngày

Mấy lời khuyên bảo hôm nay
Con, cháu chăm học hăng say ruộng đồng
Việc nhà cùng với việc công
Sắp xếp cho khéo – mẹ mong đừng lười

Râm ran tiếng nói, tiếng cười
Gia đình hòa thuận – mọi người nết na
Cha – mẹ giờ đã tuổi già
Con, cháu ngoan ngoãn thế là mẹ vui.

Ngày 01/01/2013
Bà Phương